Serdecznie witamy na stronie firmy BEHATEX PLUS
 

Oferujemy kruszywo, posiadające pozytywne wyniki badań chemicznych i technicznych wykonanych przez:
 
                    - Instytut Badań Dróg i Mostów w Warszawie;
                    - Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska "EKOPOMIAR" w Gliwicach;
                    - Laboratorium Inżynierii Lądowej "LABTEST" w Katowicach;

Na podstawie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych oraz dotychczasowych doświadczeń krajowych kruszywo to posiada zastosowanie w rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych nasypów drogowych i kolejowych, nawierzchni drogowych, podbudowę pod kostkę brukową, budowli inżynieryjnych i wałów przeciwpowodziowych.


Nasze kruszywo spełnia wymogi techniczne normy PN-S-022051998 Drogi Samochodowe Roboty ziemne wymagania i badania